Etusivu

Laitilan kylät-pitäjä-kunta-kaupunki

Laitilan kylät kartalla

Kylätutkimuksia

Ruokalisävero asutuksen ajoituskeinona

Hedelmällinen jokilaakso

Valkojärvi syntyy

Neljä muinaispitäjää

Kaland - muinaismaakunta

Vanhin kristillisyys

Laitilan kylien syntyajankohdat

Kylien synty kartalla

Laitilan jakokuntarajat 1700-luvulla

Kylien talojen lukumäärä vuonna 1540

Esihistorian ajanjaksot Lounais-Suomessa

Lisää tiedonlähteitä

Hankkeen taustaa

TÄSTÄ LÖYDÄT OMAN KYLÄSI:

Vanhimmat kylät

Muut esihistorialliset kylät

Alkavan keskiajan kylät

1300-luvun kylät

1400-luvun kylät

 


Laitilan Oppaat ry 2006
Teksti Jukka Vehmas


 

VANHIN KRISTILLISYYS

Laitilan-Kalannin jokilaaksossa oli toiselle vuosituhannelle siirryttäessä vakiintunut kyläasutus. Sukukalmistot näyttävät jäävän käytöstä 1000-luvulla, minkä syynä on pidetty kristillisen kirkkomaahautauksen alkamista. Juhani Rinne kiinnitti asiaan huomiota vuonna 1932 kirjassaan Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri. Hän yhdisti Laitilan alueen varhaisen kristillistymisen ”Itämeren saaria” varten nimitetyn lähetyspiispan, piispa Johanneksen toimintaan. Hänen lyhytaikainen toimintansa tapahtui 1060-luvulla ja tuloksena olisi ollut Ahvenanmaan kristillistymisen lisäksi Laitilan ja Kalannin varhainen kirkkopitäjälaitos. Unto Salon mukaan on ajateltavissa, että Laitilan varhaiset kirkkopitäjät on organisoitu jo 1000-luvun jälkipuolella. Laitilan kylät kilpailevatkin kirkkojensa vanhuudella. Paula Purhonen on sanonut Laitilaa ja Turkua kristinuskon sillanpääasemiksi Suomessa. Aarre Läntinen ilmaisee asian sanomalla, että kristillinen kirkko soluttautui maahamme, rakensi uuden uskonnon elementit esikristillisen uskonnon sisälle. Hän painottaa myös viikinkien Idäntien merkitystä ensimmäisten kristillisten vaikutteiden tuojana 900-luvulta lähtien.

Laitilan, Soukaisten-Valkon ja Untamalan varhaiset kirkkopitäjät näyttäisivät palautuvan rautakautiseen pitäjäjakoon. Epävarmaa on, palautuuko Kodjalan varhainen kirkkopitäjä sitä vanhempaan muinaispitäjään, koska alueelta ei tiedossa käräjäpaikkaa eikä muinaislinnaa. Laitilan nelijakoa voi Salon mielestä verrata ruotsinpuoleisiin laivakuntiin (ledung), jossa kussakin laivakunnassa oli kaksi pitäjää.

 


Untamalan kirkko on pyhitetty Pietarille. Nykyinen kirkko on rakennettu vuonna 1785 ja perusteellisesti uusittu vuonna 1870. Samalla paikalla on voinut olla jonkinlainen kirkkorakennus jo 1000-luvun lopulla, mutta varmuutta asiasta ei ole. Kuva Anja Lindholm-Ventola.

Ensimmäisen ristiretken aikaan 1150-luvun puolivälissä Laitilassa olisi ollut kristinuskoa noin sata vuotta. Mauno Jokipii toteaa, että Pyhän Henrikin surmavirren alue ulottuu Köyliöstä Nousiaisiin mutta ei Laitilaan, jossa oli vanhempaa kristillistä vaikutusta. Toisilla linjoilla on Markus Hiekkanen. Hänen mukaansa kristinusko levisi suhteellisen samanaikaisesti koko Varsinais-Suomeen. Kysymystä ei ole lopullisesti selvitetty, ja se vaatii runsaasti uusia arkeologisia tutkimuksia 1000-1100-lukujen kohteissa.

Markus Hiekkanen olettaa, että maamme ensimmäiset kirkkorakennukset olivat yksityisiä ns. talokirkkoja, joita ehkä jo 1000-luvulla syntyi vanhoihin kyliin. Tällaisista puisista kirkkotiloista ei ole jäänyt minkäänlaisia jälkiä maahan. Hautaukset tehtiin edelleen perinteiseen tapaan talojen kalmistoihin.

1200-luvun alussa talokirkkojen ja kiertävien pappien tilalle tuli alueellinen seurakunta- ja pitäjäjärjestelmä ja silloin siirryttiin väliaikaisista kirkkotiloista kaikille yhteiseen kirkkorakennukseen, jonka ympärillä oli kirkkomaa. Pitäjän kirkko perustettiin useimmiten uuteen, kaikkien pitäjäläisten kannalta neutraaliin paikkaan.

Tutkijoiden käsitykset ovat eronneet siinä, syntyivätkö ensin nykyiset pitäjänkirkot vai edelsivätkö niitä meidän tuntemamme kyläkirkot. Edellistä kantaa edustavat Kauko Pirinen ja Markus Hiekkanen, jälkimmäistä Juhani Rinne, Väinö Voionmaa ja Veikko Litzen. Milloin sitten pienet seurakunnat olisivat yhtyneet suuremmiksi? Jokipiin mukaan tästä hyvänä esimerkkinä on 1400-luvulla yhdistynyt Laitila.

Hiekkasen käsityksen mukaan piispa Tuomaan aikana 1200-luvun alkupuoliskolla kirkon johto organisoi nykyisen seurakuntajaon rungon ja määräsi pääkirkkojen, mm. Laitilan kirkon paikan. Kivikirkot tälle alueelle, Laitilan lisäksi Kalantiin, Vehmaalle, Mynämäelle ja Taivassaloon rakennettiin 1400-luvun aikana.