Etusivu

Laitilan kylät-pitäjä-kunta-kaupunki

Laitilan kylät kartalla

Kylätutkimuksia

Ruokalisävero asutuksen ajoituskeinona

Hedelmällinen jokilaakso

Valkojärvi syntyy

Neljä muinaispitäjää

Kaland - muinaismaakunta

Vanhin kristillisyys

Laitilan kylien syntyajankohdat

Kylien synty kartalla

Laitilan jakokuntarajat 1700-luvulla

Kylien talojen lukumäärä vuonna 1540

Esihistorian ajanjaksot Lounais-Suomessa

Lisää tiedonlähteitä

Hankkeen taustaa

TÄSTÄ LÖYDÄT OMAN KYLÄSI:

Vanhimmat kylät

Muut esihistorialliset kylät

Alkavan keskiajan kylät

1300-luvun kylät

1400-luvun kylät

 


Laitilan Oppaat ry 2006
Teksti Jukka Vehmas


 

HEDELMÄLLINEN JOKILAAKSO

Sakari Hinnerin mukaan Laitilan ja Kalannin vanhimmat kylät syntyivät kallio- ja moreenikynnysten rajaamille neliökilometrien laajuisille sisämerialueille, jotka ajanoloon makeutuivat järviksi. Nansion kynnys erotti roomalaisajan lopulla Valkojärven Hallun altaasta, altaiden välinen uoma oli vanhalta nimeltään Pihmonjoki.

Mälarin Ruotsissa talot alkoivat muodostaa kyliä 400-luvulla, jolloin ilmasto viileni ja pääviljalajiksi tuli vehnän sijasta ohra. Väestö kasvoi ja sen oli saatava elintilaa merenkin takaa. Skandinaaviset maahanmuuttajat toivat tänne tullessaan mukanaan alavan maan niittytalouden  viimeistään merovinkiajalla. He osasivat hyödyntää tuttua luonnonympäristöä tehokkaasti: laakeilta rannoilta löytyi hyvätuottoisia lehdesniittyjä ja heinäniittyjä. Rantamaatumia osattiin käyttää hyödyksi niittytaloudessa ennen kuin ne alkoivat soistua. Karjatalous kehittyi, josta pienille pelloille saatiin lantaa. Viikatteen koko suureni kylien syntyvaiheessa, kuten arkeologit ovat todenneet. Muinaisen  lahden rannat houkuttelivat myös kalastajia, eränkävijöitä ja kauppiaita. Kylänmäen pienikuvioisen kulttuuriympäristön nimitykset ovat pääosin skandinaavisia lainoja.

 


Varppen kivikkoista mäkeä hyödynnettiin mm. laitumena ja lehdestämispaikkana. Kuuset ovat alkaneet vallata lehtoa. Kuva Jukka Vehmas.

Hinnerin mukaan jo kivikauden loppupuolen vasarakirves- ja kiukaiskulttuurin väestö raivasi nurminiittyjä kivennäismaille. Kovanmaan niityiltä saatiin talvirehua ja niillä laidunnettiin karjaa. Uusi ruotsalaisperäinen niittytalous otti käyttöönsä uusia resursseja, tulvivia maatumarantoja. Suomalaisella kantaväestöllä oli hyvä ekologinen silmä arvioimaan maaperän laatua ja tuottokykyä: kerran raivatut niityt ja pellot ovat pysyneet jatkuvassa käytössä.

Varhaisimmat pellot ovat olleet puuttomilla ja kivisillä kylänmäillä, missä lantaa oli välittömästi tarjolla. Varsinaista kaskiviljelyä kantakylissä ei ollut, mutta pienimuotoista kaskea poltettiin kylänlaidan varppeessa. Se oli lehtoista, pähkinäpensasta kasvavaa kivistä rinnettä, joka oli jaettu lohkoihin: niityksi, laitumeksi ja lehtipuuvesakoksi. Varppe saattoi olla pakanallinen uhrilehto. Rautakauden peltoviljely edellytti niittyä, jota piti olla kaksin-kolminkertainen määrä peltoon verrattuna. Kaikki alueet kylissä oli hyödynnetty.

Eino Jutikkalan mukaan Laitilassa ja lähipitäjissä ei maan kivikkoisuuden takia keskiajalla otettu käyttöön sarkajakoa, vaan pellot olivat kaksivuoroisessa yhteisviljelyssä lohkojaossa, viljalajeina ruis ja ohra. Elise Heinosen mukaan vasta 1600-luvun lopulla täälläkin puhuttiin tankojaosta pellon mittauksessa.