Etusivu

Laitilan kylät-pitäjä-kunta-kaupunki

Laitilan kylät kartalla

Kylätutkimuksia

Ruokalisävero asutuksen ajoituskeinona

Hedelmällinen jokilaakso

Valkojärvi syntyy

Neljä muinaispitäjää

Kaland - muinaismaakunta

Vanhin kristillisyys

Laitilan kylien syntyajankohdat

Kylien synty kartalla

Laitilan jakokuntarajat 1700-luvulla

Kylien talojen lukumäärä vuonna 1540

Esihistorian ajanjaksot Lounais-Suomessa

Lisää tiedonlähteitä

Hankkeen taustaa

TÄSTÄ LÖYDÄT OMAN KYLÄSI:

Vanhimmat kylät

Muut esihistorialliset kylät

Alkavan keskiajan kylät

1300-luvun kylät

1400-luvun kylät

 


Laitilan Oppaat ry 2006
Teksti Jukka Vehmas


 

LISÄÄ TIEDONLÄHTEITÄ

Laitilan kylien varhaisvaiheet –sivuston pääasialliset lähteet:

- Meri Arvo, Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet I. Entisten Laitilan, Lapin ja Uudenkirkon pitäjien alue. SKS:n toimituksia 220. 1943.
- Muinainen Kalanti ja sen naapurit. Talonpojan maailma rautakaudelta keskiajalle. Toim. Veijo Kaitanen, Esa Laukkanen ja Kari Uotila. SKS:n toimituksia 825. Hämeenlinna 2003. Mm. Veikko Anttosen, Sakari Hinnerin, Matti Huurren, Mauno Jokipiin, Veijo Kaitasen, Jukka Luodon, Jouko Pukkilan, Paula Purhosen, Unto Salon ja Juha-Matti Vuorisen artikkelit.
- Saari Esa, Laitilan rautakautinen asutuskehitys ajoitettujen kalmistolöytöjen valossa. Suomalaisen ja vertailevan arkeologian pro gradu –tutkielma (painamaton). Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos 1994.
- Salvi Hannu, Laitilan asutus esihistoriallisen ajan lopulla ja keskiajalla. Suomen historian pro gradu –tutkielma (painamaton). Turun yliopiston historian laitos 1983.

Muina lähteinä on käytetty seuraavia:

- Alifrosti Kari – Nallinmaa-Luoto Terhi, Kalannin historia. Jyväskylä 1999.
- Alifrosti Kari – Vehmas Jukka, Laitila 1900-luvulla. Jyväskylä 2002.
- Heinonen Elise, Untamalan historia. Laitila 1999.
- Jutikkala Eino, Suomen talonpojan historia. Helsinki 1958.
- Jutikkala Eino – Nikander Gabriel, Suomen kartanot ja suurtilat II. Helsinki 1941.
- Kirkko kulttuurin kantajana. Toim. Nina Lempa. Vammala 2000.
- Kirveennummi Anna – Räsänen Riitta, Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna. SKS:n toimituksia 777. Jyväskylä 2000.
- Kivikoski Ella – Koivisto Olavi, Laitilan historia I. Vammala 1969.
- Kohteita esihistoriamakailijoille Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Turku 1999.
- Koivisto Olavi, Laitilan historia II. Vammala 1976.
- Muinaisrunot ja todellisuus. Toim. Martti Linna. Historian aitta XX. Jyväskylä 1987. Mm. Anna-Liisa Hirviluodon, Matti Huurren, Ants Järvin, Aarre Läntisen, Anna-Liisa Siikalan ja Jouko Vahtolan artikkelit.
- Pirinen Kauko, Kymmenysverotus Suomessa ennen kirkkoreduktiota. Historiallisia tutkimuksia XV. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura. Forssa 1962.
- Rinne Juhani, Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri. Helsinki 1932.
- Salo Unto, Muinaismaakunnat syntyivät ennen ruotsalaisvalloitusta. Turun Sanomat 31.12.2005.
- Salvi Hannu, Untamalan kirkko. Laitilan Untamalan kyläkirkon historia. Laitila 1985.
- Setälä Eero, Laitilan Koveron ja Haukan kylähistoriaa. Uusikaupunki 2001.
- Siikala Anna-Leena, Suomalainen šamanismi – mielikuvien historiaa. SKS:n toimituksia 565. Helsinki 1992.
- Suomen historia 1. Kivikausi, pronssikausi, rautakausi. Espoo 1984.
- Suomen kulttuurihistoria 1. Taivas ja maa. Keuruu 2002. Markus Hiekkasen artikkelit.
- Suomen talonpoikia Lallista Kyösti Kallioon. Olavi Balk 1500-luvulla (Pentti Renvall). Porvoo 1952.
- Tallgren A. M., Varsinais-Suomen historia I. Esihistoria. Turku 1931.
- Vahtola Jouko, En gammal germansk invandring till västra Finland i bynamnens belysning. Historisk tidskrift för Finland 1983.
- Vakkilainen Matti, Vanhoilla valtateillä. Kruununteiden ja kansanpolkujen vuosisataisia vaiheita. Helsinki 1983.
- Vilkuna Kustaa, Varsinais-Suomen historia II. Varsinais-Suomen kansanrakennukset. Porvoo 1938.

SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura