Etusivu

Laitilan kylät-pitäjä-kunta-kaupunki

Laitilan kylät kartalla

Kylätutkimuksia

Ruokalisävero asutuksen ajoituskeinona

Hedelmällinen jokilaakso

Valkojärvi syntyy

Neljä muinaispitäjää

Kaland - muinaismaakunta

Vanhin kristillisyys

Laitilan kylien syntyajankohdat

Kylien synty kartalla

Laitilan jakokuntarajat 1700-luvulla

Kylien talojen lukumäärä vuonna 1540

Esihistorian ajanjaksot Lounais-Suomessa

Lisää tiedonlähteitä

Hankkeen taustaa

TÄSTÄ LÖYDÄT OMAN KYLÄSI:

Vanhimmat kylät

Muut esihistorialliset kylät

Alkavan keskiajan kylät

1300-luvun kylät

1400-luvun kylät

 


Laitilan Oppaat ry 2006
Teksti Jukka Vehmas


 

HANKKEEN TAUSTAA

Laitilan Oppaat ry:n puheenjohtaja Martti Perävainio ehdotti vuonna 2004 Laitilan kylien historiapaketin kokoamista, koska omaleimaiset kylät ovat yksi Laitilan vahvuuksista. Ehdotukseen oli helppo tarttua, kun runsas lähdemateriaali oli käden ulottuvilla ja Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan kautta oli saatavana rahoitus.

Laitilassa on 46 maarekisterikylää, joista melkein kaikki ovat yli 500 vuotta vanhoja; kymmenkunta niistä on saanut asutuksensa yli tuhat vuotta sitten. Laitilasta on tehty poikkeuksellisen runsaasti arkeologisia löytöjä lähes kaikilta esihistorian ajanjaksoilta. Nuo löydöt auttavat myös asutushistorian tutkimisessa. Laitilan varhainen kirkollinen historia kyläkirkkoineen luo nykyisen maalaiskaupungin vaiheille oman sädekehänsä.

Kaksiosainen Laitilan historia ilmestyi vuosina 1969 ja 1976, ja uusin, Laitila 1900-luvulla, ilmestyi 2002. Kylät ovat osa Laitilan identiteettiä. Sen lisäksi että kylähistoriaa tarvitaan matkailijoiden opastamisessa, siitä on iloa koulujen kotiseutuopetuksessa ja aikuisopiskelussa. Kylien asukkaatkin ovat kiinnostuneita kotikontujensa alkuajoista.

Laitilan kylien varhaisvaiheet –hankkeessa päätettiin koota tiedot kylien alkuvaiheista esihistoriallisella ajalla ja keskiajalla. Ajallinen rajaus oli pakko tehdä 1500-luvun tienoille, koska lähdeaineisto olisi siitä eteenpäin paisunut yli äyräidensä. Kylät päätettiin myös kuvata, ja tähän työhön Laitilan Oppaiden aktiivit ovat käyttäneet kymmeniä työtunteja.

Laitilan vanhimpien kylien alkuvaiheista tiedetään eniten, koska niistä asiakirjatietojen lisäksi on käytettävissä arkeologista materiaalia. Perustan sivustolle luo fil. maist. Hannu Salvin vuonna 1983 tekemä, julkaisematon pro gradu –tutkielma Laitilan asutushistoriasta. Toinen, rautakauden asutuskehitystä valaiseva, suurelta yleisöltä piiloon jäävä lähde on fil. maist. Esa Saaren arkeologinen pro gradu –tutkielma vuodelta 1994. Inspiroivin, uusi lähdeteos on ollut vuonna 2002 ilmestynyt Muinainen Kalanti ja sen naapurit –kirja, jossa eri tieteenalojen kokeneet tutkijat esittävät joskus rohkeitakin käsityksiään Vakka-Suomen ja erityisesti Laitilan varhaisesta historiasta.

Hankkeen rahoitus on saatu Laitilan Oppaiden lisäksi Laitilan kaupungilta, Kalannin Säästöpankilta ja Euroopan Maatalouden ohjaus- ja tukirahastolta Ravakka ry:n välittämänä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Martti Perävainio ja jäseninä Esa Buri, Lea Koskinen, Pirkko Lavila, Jukka Vehmas sekä Varsinais-Suomen TE-keskuksen valvojana Jarmo Lamminen.

Sivuston graafisen ilmeen ja teknisen toteutuksen on tehnyt laitilalainen Mainostoimisto Tekokuu.

Otsikkokuvassa on taustalla Hans Hanssonin kihlakunnankartta vuodelta 1650. Oikeassa reunassa on J. E. Kortmannin akvarelli Laitilan kirkkomaisemasta Hj. Appelgrenin piirroksen pohjalta, tehty Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyä varten (Museovirasto). Kartan päälle on asetettu Untamalan Heinikkalasta, maamme vanhimmasta kristillisestä haudasta löydetty hopeinen krusifiksi 1000-luvun alusta (Museovirasto).

Sivuston tekstin on kirjoittanut fil.maist. Jukka Vehmas (jukka.vehmas@laitila.fi). Kuvat ovat Laitilan Oppaiden. Kuvaajat, yhteensä 12, on mainittu kuvan yhteydessä. Sivusto avattiin yleisölle maaliskuussa 2006.