Nuorten reitti -malli
Laitilan Nuorisoverstas ry:n edellisen hankkeen aikana kehitettiin ja hyväksi havaittiin nuorten työllistämisen malli, joka jatkaa elämäänsä nyt uudenkin hankkeen aikana. Malli kehitettiin yhteistyössä mm. Valmet Automotive oy:n kanssa ja muutamia uusia yhteistyökumppaneita saatiinkin ilahduttavasti lähtemään mukaan. Uudetkin yhteistyökumppanit ovat tervetulleita!

Malli lyhyesti
1. Neljän viikon työkokeilujakso Laitilan Nuorisoverstas ry:n jollakin verstaalla (puu-, digi-, kädentaitoverstas).
2. Neljän viikon työkokeilujakso yhteistyöyrityksessä aidossa ympäristössä ja aidoissa työvuoroissa (myös 3-vuorotyö)
3. Työllistyminen normaalin työsuhteeseen yhteistyöyritykseen.

Miten toimii? Missä juju?

Ehdollisuus
 • Eri vaiheet tulee suorittaa sovitusti. Jo alkujaksolle on tultava ajoissa töihin, pidettävä tauot sovitusti, työskenneltävä työpäivä loppuun ja tehtävä annetut työt. Jos ei näihin syystä tai toisesta kykene, tuskin kykenee yrityksessäkään. Silloin keskeytetään Nuorten reitissä sekä mietitään ajankohtaisempi tavoite ja mahdollinen palvelu. Myöhemmin on mahdollista aloittaa uudestaan, jos esteet työskentelylle poistuvat.
 • Työkokeilun aikana saattaa tulla ilmi myös terveydellisiä, osaamiseen liittyviä tms. seikkoja, jotka estävät siirtymisen eteenpäin yritykseen ja Nuorten reitti keskeytetään. Mietimme silloin vaihtoehtoisia tapoja työllistyä vaikka toiselle alalle tai siirtyä Laitilan Nuorisoverstas ry:n johonkin muuhun toimintoon tai ohjataan tarvittaessa esimerkiksi etsivä nuorisotyöntekijän juttusille.

  Työnantajan näkökulmasta
 • Nuoret ovat soveltuvia ko. työhön. Laitilan Nuorisoverstas ry:n hanketyöntekijä on käynyt tutustumassa työtehtäviin ja osaa siten arvioida (neljän viikon jakson aikana) nuoren soveltuvuutta työhön.
 • Nuoret ovat motivoituneita. Osoittaa suurta motivoituneisuutta käyttää 4+4 viikkoa ajastaan ja työpanoksestaan työkokeiluihin.
 • Nuoret ovat sitoutuneita. Kun työllistyminen tavallisia reittejä ei ole onnistunut, on tämä se kaivattu toinen reitti ja todellinen näytön paikka myöhempääkin työuraa ajatellen.
 • Alkujakson aikana opiskellaan työnantajalle tärkeitä työelämätaitoja ja -tietoja jo valmiiksi.

  Nuoren näkökulmasta
 • Nuorten Reitti-malli tarjoaa vaihtoehtoisen väylän osoittaa oma kyvykkyys. Ajallisesti panostus on esimerkiksi ammattitutkinnon suorittamiseen verrattuna lyhyt (4+4 viikkoa) eikä sisällä hankalia teoriaopintoja.
 • Hanketyöntekijä seuraa työpaikalle mukaan, toimii tukena ensimmäisinä päivinä ja pitää huolen siitä, että nuori oppii ns. talon tavoille. Usein varsinainen työtehtävä ei ole se vaikeaksi koettu, vaan uuden ympäristön ja työtapojen vaatimukset - vaatimukset, joita pidempään työpaikalla ollut ei enää huomaakaan, vaan on sisäistänyt osaksi työpaikan arkea.

  Tuki seuraa mukana
 • Hanketyöntenkijä on läsnä joka päivä päivittäisessä arjessa ensimmäisen työkokeilujakson ajan. Samalla hanketyöntekijä ja Nuorten reittiin osallistuva tutustuvat.
 • Kun siirtyminen työpaikalle on edessä, auttaa hanketyöntekijä ratkaisemaan tilanteen tuomia haasteita. Hanketyöntekijä kulkee mukana tarvittavan ajan työpaikalle ja on tarvittaessa ensimmäiset päivät läsnä työpaikalla. Haasteet voivat olla esimerkiksi konkreettisia työpaikalle kulkemiseen liittyviä tai vaikkapa jännittämiseen liittyviä.
 • Kun päivittäistä läsnäoloa ei enää tarvita, niin hanketyöntekijän apu on aina saatavissa puhelimitse.

 • Laitilan Nuorisoverstas ry Pilppulantie 10 23800 Laitila puh. (044) 0856 744