Nuorten Reitti-hanke

Nuorten Reitti-hanke tukee nuorten 18–29 vuotiaiden työllistymistä. Tavoitteena on tukea vaikeasti työllistyviä ja erityistä tukea tarvitsevia nuoria mukaan työelämään. Tarkoituksena on luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa yrityksissä. Kohderyhmän muodostavat nuoret, jotka ovat suorittaneet opintonsa mukautettuna sekä ne nuoret, joilla on muuten ollut haasteita koulunkäynnissä tai työelämään siirtymisessä. Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Laitilan Nuorisoverstas ry ja Valmet Automotive Oy. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA).


Ajankohtaista:
Lehdistötiedote 14.1.2020.

Suunnittelu
ja toteutus:
    Hankkeessa mukana Laitilan Nuorisoverstas ry


    Hankeessa mukana Valmet Automotive Oy
Rahoitus:


    Hanketta rahoittaa STEA

Kenelle hanke on tarkoitettu

Hankkeeseen voi tulla mukaan 18 - 29 vuotias nuori, jolle työnhaku on ajankohtaista. Nuori, joka tarvitsee erityistä tukea työllistyäkseen. TE-toimisto, sosiaalitoimisto, vanhemmat, nuorisotyöntekijät sekä nuoret itse voivat ottaa yhteyttä Laitilan Nuorisoverstaan työpajalle päästäkseen mukaan hankkeeseen.

Mitä hankkeessa tapahtuu

Hankkeeseen mukaan tuleva nuori käy Laitilan Nuorisoverstaalla Laitilassa kuukauden mittaisen alkujakson, jonka hyväksytysti suoritettuaan nuori hakee Valmet Automotiven aidossa tehdasympäristössä tapahtuvalle työkokeilujaksolle. Työkokeilujakson menestyksellisen suorittamisen jälkeen on vuorossa siirtyminen Valmet Automotiven avoinna oleviin tehtäviin.